III kārta :: Jazeps Vitols International Vocal Competition ::

III kārta

Divas operas ārijas, no kurām viena var būt iepriekšējās kārtās dziedāta (no I kārtas 4. punktā minētā vai II kārtas 1. punktā minētā).

Piezīmes:
1. Visi skaņdarbi jādzied oriģinālvalodā.

2. Skaņdarbi nedrīkst atkārtoties, izņemot vienu āriju III kārtā.

2. Visi skaņdarbi ir jādzied no galvas.
3. III kārtas nošu materiālus (partitūru, orķestru balsis) lūdzam saskaņot ar Rīcības komiteju līdz 2015. gada 1. aprīlim. Konkursa dalībnieks nodrošina nošu materiālu orķestrim, ja tas nav JVLMA vai LNO rīcībā.