Rīcības komiteja :: Jazeps Vitols International Vocal Competition ::

Konkursa Rīcības komiteja

Zigrīda Krīgere – konkursa atjaunošanas iniciatore

Artis Sīmanis - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas /JVLMA/ rektors

Zigmars Liepiņš – Latvijas Nacionālās operas /LNO/ valdes priekšsēdētājs

Daina Markova – LNO valdes locekle

Uģis Brikmanis – koncertu režisors, scenogrāfs un video mākslinieks

Gunta Miheloviča – konkursa projekta vadītāja

Armands Lapiņš - JVLMA Administratīvi saimnieciskā darba prorektors

Maija Sīpola – JVLMA Ārlietu darba prorektore

Jana Lāce - JVLMA Koncertdaļas vadītāja, konkursa bukleta redaktore

Kristīne Kutuzova – konkursa preses sekretāre

Kristīne Zvirbule – LNO producente

Irbe Treile – LNO sabiedrisko attiecību vadītāja

Aija Dimza – konkursa brīvprātīgo koordinatore

Kristīna Bondare – konkursa māksliniece