Konkursa programma :: Jazeps Vitols International Vocal Competition ::

Konkursa programma

I kārta (nepārsniedzot 20 min. Ja dalībnieks pārsniedz norādīto laika limitu, žūrijai ir tiesības priekšnesumu pārtraukt) – 4 skaņdarbi

  • 17. vai 18. gadsimta komponista ārija no operas, kantātes vai oratorijas.
  • Viena no tālāk minētajām Jāzepa Vītola dziesmām (dziesmas atļauts transponēt) :

Aizver actiņas un smaidi (J. Poruka dzeja), Bakhanteņu dziesma (Aspazijas dzeja), Biķeris miroņu salā (J. Poruka dzeja), Jūras meita un saules vainadziņš (E. Stērstes dzeja), Klausies, spulgacīt! (E. Zeibota dzeja), Laimīte (K. Jēkabsona dzeja), Laimīte zaļumos (F. Bārdas dzeja), Man prātā stāv vēl klusa nakts (Valda dzeja), Mana kokle (M. Johansona dzeja), Maria (A. Brigaderes dzeja), Mirdzas dziesma (Aspazijas dzeja), Orhidejas sapnis (F. Bārdas dzeja), Piano (K. Skalbes dzeja), Pie tava augstā baltā loga (J. Poruka dzeja), Sapņu tālumā (Aspazijas dzeja), Satumsa nakts (A. Saulieša dzeja), Smejošie ūdeņi (A. Frīdenberga dzeja), Tevi mīlēju (J. Purkalīša dzeja), Vējš (K. Skalbes dzeja), Zvaigznes (J. Jaunsudrabiņš), Zvejnieces dziesma (F. Bārdas dzeja).

  • Tās valsts komponista dziesma, kuru pārstāv konkursa dalībnieks.
  • 19. vai 20. gadsimta komponista operas ārija.

II kārta (nepārsniedzot 30 min) – 5 skaņdarbi

  • Izvērsta operas ārija no V. Bellini, Dž. Rosīnī, G. Donicetti operām
  • Divas dziesmas pēc dalībnieka izvēles dažādās valodās (vācu, angļu, franču, krievu kamermūzika)
  • Ārija no operas vai klasiskās operetes pēc dalībnieka izvēles
  • Laikmetīgā operas ārija - 20., 21. gs.

III kārta

Divas operas ārijas, no kurām viena var būt iepriekšējās kārtās dziedāta (no I kārtas 4. punktā minētā vai II kārtas 1. punktā minētā).

Piezīmes:
1. Visi skaņdarbi jādzied oriģinālvalodā.

2. Skaņdarbi nedrīkst atkārtoties, izņemot vienu āriju III kārtā.

2. Visi skaņdarbi ir jādzied no galvas.
3. III kārtas nošu materiālus (partitūru, orķestru balsis) lūdzam saskaņot ar Rīcības komiteju līdz 2015. gada 1. aprīlim. Konkursa dalībnieks nodrošina nošu materiālu orķestrim, ja tas nav JVLMA vai LNO rīcībā.