Pieteikšanās :: Jazeps Vitols International Vocal Competition ::

Pieteikuma anketa

Konkursa organizētājiem ir tiesības publiskot pieteikumā un tā pielikumos norādīto informāciju (izņemot pases datus) par konkursa dalībniekiem un fotogrāfijas, kā arī publiskot konkursa rezultātus. Konkursa organizētāji patur tiesības publiskot konkursa norisi interneta vidē. Konkursa organizētājiem ir tiesības veikt vai atļaut veikt konkursa norises fiksēšanu, vienlaicīgi iegūstot fonogrammas producenta tiesības, kā arī tiesības bez termiņa un skaita ierobežojuma atļaut publiskot fonogrammu radio ēterā, internetā un uzglabāt arhīvā (ar publisku pieejamību).

Pieteikuma anketa un visi pielikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 1. martam, nosūtot uz e-pastu vitolscompetition@jvlma.lv. Pieteikums sastāv no:

  • aizpildīta Pieteikuma anketa;
  • Curriculum Vitae (1000 - 1300 zīmes bez tukšumzīmēm);
  • kvalitatīva dalībnieka fotogrāfija jpeg formātā ( ~ 0,5 MB);
  • audio/video ieraksts - iesniegts vienā no sekojošiem veidiem: 1)fails kā pielikums epastā, 2)saite uz interneta vietni ar dalībnieka ierakstu vai 3)pa pastu nosūtīts CD/DVD.  Ierakstā jābūt iekļautām 2 ārijām pēc dalībnieka izvēles. Ierakstam ir jābūt izgatavotam  labā kvalitātē (vēlams profesionālā), bet bez ieraksta tehniskas rediģēšanas. Rīcības komiteja patur tiesības diskvalificēt studijā pastiprinātus vai pārveidotus ierakstus. Pielikumā jābūt norādītam ieraksta datumam (ne agrāk kā 2014. gads), ka arī jānorāda operas personāžs, ārijas sākuma teksts un cēliens, operas nosaukums un tās autors. Piem. Mimī ārija (Si, mi chiamano Mimi…) no 1. cēliena Džakomo Pučīni operā “Bohēma”. Ieraksts netiks atgriezts dalībniekam;
  • ieskenēts vai nokopēts bankas dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas - EUR 30.00 samaksu;
  • Ieskenēts vai nokopēts Konkursa 1. un 2. tūres nošu materiāls atbilstošā tonalitātē, ja dalībniekam ir nepieciešams konkursa rīkotāju nodrošināts koncertmeistars. Ja dalībnieks piedalās konkursā ar savu koncertmeistaru, nošu materiāls pieteikumam nav jāpievieno.

Ja Pieteikuma anketu un pielikumus nav iespējams iesniegt elektroniski, pieteikums jānosūta pa pastu uz adresi:

Jāzepa Vītola 4. starptautiskajam vokālistu konkursam
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
K. Barona iela 1
Rīga, LV-1050
Latvija

NB! Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, CV un foto jānosūta arī uz epastu vitolscompetition@jvlma.lv!


Izvērtējot pieteikumus, notiek konkursa dalībnieku priekšatlase. Organizatoriem ir tiesības noteikt konkursantu skaitu. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par konkursa dalībnieku. Atlasi izturējušo konkursantu saraksts tiks publicēts konkursa mājas lapā www.vitolakonkurss.lv, un uzaicinātie dalībnieki tiks elektroniski informēti līdz 2015. gada 15. martam.

Konkursa dalībniekam reģistrācijas laikā būs jāuzrāda pase vai identifikācijas karte, kas apliecina dzimšanas datus.

Visas konkursa kārtas ir atvērtas publikai.

Konkursā var piedalīties dziedātājas, kuras dzimušas ne agrāk kā 1982. gada 15. jūnijā un dziedātāji, kuri dzimuši ne agrāk kā 1980. gada 15. jūnijā.