Konkursa noteikumi :: Jāzepa Vītola starptautiskais pianistu konkurss ::

Konkursa noteikumi

Konkursa noteikumi

Katram no konkursa dalībniekiem jāsagatavo programma, kas izvēlēta no noteiktā repertuāra. Izvēlēto programmu norāda pieteikumā.

Konkursa dalībnieki apņemas piedalīties visās konkursa kārtās, kurām viņi kvalificējas, kā arī visos mēģinājumos un koncertos, kas saistīti ar konkursu.

Konkursa skaņdarbi (izņemot obligāto skaņdarbu) jāatskaņo no galvas.

Konkursa dalībnieku uzstāšanās kārtību nosaka izloze, kas saglabājas līdz konkursa beigām. Konkursa laureātiem jāpiedalās noslēguma koncertā bez honorāra.

Konkursa organizētājiem ir tiesības veikt vai atļaut veikt konkursa norises fiksāciju, vienlaicīgi iegūstot fonogrammas producenta tiesības, kā arī tiesības bez termiņa un skaita ierobežojuma atļaut publiskot fonogrammu radio ēterā, internetā un uzglabāt arhīvā (ar publisku pieejamību).

Konkursa organizētājiem ir tiesības publiskot pieteikumā un tā pielikumos norādīto informāciju (izņemot pases datus) par konkursa dalībniekiem un to fotogrāfijas, kā arī publiskot konkursa rezultātus.

Žūrijai ir tiesības nepiešķirt visas prēmijas, kā arī dalīt vienu prēmiju starp vairākiem dalībniekiem. Žūrijas lēmums nav apstrīdams un pārskatāms.

Konkurss notiek trijās kārtās. Uz III kārtu izvirza ne vairāk kā 6 dalībniekus. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē 25 punktu sistēmā.

III kārtas dalībnieki konkursa programmu atskaņo kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".

Organizatori apmaksā viesnīcu konkursa III kārtas dalībniekiem. Konkursantiem, kuri pēc žūrijas lēmuma nepiedalās konkursa II un III kārtā, tomēr vēlas būt konkursa klausītāji, tiek nodrošināta viesnīcas rezervēšana, taču apmaksa jāveic pašiem.

Ceļa izdevumus konkursa organizatori neapmaksā.

Pieteikšanās konkursam

Konkursā var piedalīties pianisti, kuri dzimuši ne agrāk kā 1987. gada 26. oktobrī.
Pieteikumu par piedalīšanos konkursā jāiesniedz līdz 2017. gada 1. septembrim, nosūtot:

 • pa pastu uz adresi
  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
  Kr. Barona iela 1
  Rīga, LV-1050
  Latvija
 • vai elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot papildmateriālus uz:
  vitolakonkurss@jvlma.lv

Pieteikumam jāpievieno:

 1. pases vai ID kartes kopija,
 2. kvalitatīva fotogrāfija JPEG formātā,
 3. ne mazāk kā 10 minūtes garš ieraksts - viena virtuoza etīde un brīvas izvēles skaņdarbi (saite uz Youtube, Vimeo vai CD, DVD, vai elektroniski uz e-pastu MP3, MP4 vai citā populārā formātā),
 4. maksājuma uzdevums, kurš apliecina konkursa dalības maksas veikšanu.

Dalības maksa EUR 50 apmērā jāiemaksā līdz 2017. gada 1. septembrim. Nepiedalīšanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Maksājuma rekvizīti:

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Kr. Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr.: LV90000028796
Valsts Kase
TRELLV22
Konta Nr.: LV97 TREL 9220 0600 0000 0

Izvērtējot pieteikumus, konkursa organizatoriem ir tiesības ierobežot konkursantu skaitu. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par konkursa dalībnieku. Konkursantu saraksts tiks publicēts konkursa mājas lapā www.vitolakonkurss.lv; kandidāti tiks elektroniski informēti līdz 2017. gada 25. septembrim.