Konkursa noteikumi :: Jāzepa Vītola starptautiskais pianistu konkurss ::

Konkursa noteikumi

  1. Konkursa norise

1.1.  Konkursā var piedalīties atskaņotājmākslinieki, kuru vecums konkursa atklāšanas dienā nepārsniedz 30 gadus (dzimuši pēc 1993. gada 7. oktobra);

1.2.  Konkurss norisinās trīs kārtās;

1.3.  Konkursa I un II kārtas norisinās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (turpmāk – JVLMA), Kr. Barona ielā 1, Rīgā, LV-1050, Latvijā, III kārtas dalībnieki konkursa programmu atskaņo kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars", Radio ielā 8, Liepājā, LV-3401;

1.4.  Konkursa skaņdarbi jāatskaņo no galvas;

1.5.  Katram no konkursa dalībniekiem jāsagatavo programma, kas izvēlēta no noteiktā repertuāra. Izvēlēto programmu norāda pieteikuma anketā;

1.6.  Konkursa dalībnieki apņemas piedalīties visās konkursa kārtās, kurām kvalificējas, kā arī visos mēģinājumos un koncertos, kas saistīti ar konkursu;

1.7.  Konkurss ir atklāts, un to var klausīties visi interesenti;

1.8.  Uzstāšanās kārtības izloze notiek 7. oktobrī plkst. 18:00 JVLMA. Šī izlozes kārtība saglabājas visās kārtās. Ja konkursa dalībnieks vai viņa pilnvarotais pārstāvis neierodas uz izlozi, viņš tiek izslēgts no konkursa dalībnieku skaita.

2. Pieteikšanās kārtība

2.1.   Konkursa organizētājiem ir tiesības publiskot pieteikumā un tā pielikumos norādīto informāciju (izņemot pases datus) par konkursa dalībniekiem un fotogrāfijas, kā arī publiskot konkursa rezultātus;

2.2.  Pieteikums par piedalīšanos Konkursā (turpmāk – pieteikums) pretendentam jāiesniedz līdz  2023. gada 20. augustam, aizpildot elektronisko pieteikuma formu ŠEIT un nosūtot papildmateriālus uz: vitolakonkurss@jvlma.lv;

2.3.  Pieteikumam jāpievieno:

  • pases vai ID kartes kopija,
  • kvalitatīva fotogrāfija JPEG formātā,
  • maksājuma uzdevums, kurš apliecina konkursa dalības maksas veikšanu.

2.4.  Konkursa dalības maksa ir 80 EUR (astoņdesmit eiro), kuru pieteikuma iesniedzējs līdz 2023. gada 20. augustam apmaksā ŠEIT.

2.5.   Pieteikumā jāpievieno ne mazāk kā 10 minūtes garš videoieraksts – viena virtuoza etīde un brīvas izvēles skaņdarbs(i) – saite uz interneta vietni www.youtube.com ar dalībnieka video. (Šie video netiek publiskoti);

2.6.   Dalībnieki, kas nav samaksājuši dalības maksu līdz 2023. gada 20. augustam, netiek apstiprināti dalībai konkursā;

2.7.   Iemaksātā dalības maksa atpakaļ netiek atdota;

2.8.   Organizatoriem ir tiesības noteikt konkursantu kopējo skaitu. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par konkursa dalībnieku. Konkursantu saraksts tiks publicēts konkursa mājaslapā www.jvlma.lv un uzaicinātie dalībnieki tiks elektroniski informēti (pa norādīto e-pastu) līdz 2023. gada 5. septembrim.

3. Citi noteikumi

3.1.   Ceļa, uzturēšanās un naktsmītnes izdevumus sedz paši konkursa dalībnieki. Konkursa rīkotāji piedāvās viesnīcu sarakstu, kuras ir rīkotāju sadarbības partneri;

3.2.   Organizatori apmaksā viesnīcu konkursa III kārtas dalībniekiem;

3.3.   Konkursa dalībniekam reģistrācijas laikā būs jāuzrāda pase vai identifikācijas karte, kas apliecina dzimšanas datus;

3.4.   Konkursa organizētājiem ir tiesības veikt vai atļaut veikt konkursa norises fiksēšanu, vienlaicīgi iegūstot fonogrammas producenta tiesības, kā arī tiesības bez termiņa un skaita ierobežojuma atļaut publiskot fonogrammu radio, internetā un uzglabāt arhīvā (ar publisku pieejamību). Konkursa dalībnieki atlīdzību nesaņem;

3.5.   Oficiālās konkursa norises valodas ir latviešu un angļu valodas.