JĀZEPA VĪTOLA STARPTAUTISKAIS PIANISTU KONKURSS

JĀZEPS VĪTOLS INTERNATIONAL PIANO Competition

2017. gada 26. oktobris–3. novembris / October 26–November 3, 2017