Par konkursu :: Jazeps Vitols International Choral Conductors Competition ::

Par konkursu

Turpinot Baltijas valstu vairāk nekā gadsimtu ilgās kora dziedāšanas un kordiriģēšanas skolas tradīcijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Kordiriģēšanas katedra organizē Jāzepa Vītola 6. starptautisko kordiriģentu konkursu no 2019. gada 22. līdz 26. oktobrim.

 

Jāzepa Vītola 6. starptautiskais kordiriģentu konkurss notiks 2019. gada oktobrī, kad JVLMA Kordiriģēšanas katedra svinēs 75. jubileju. Kopš katedras dibināšanas un profesionālas kordiriģēšanas skolas izveides Latvijā notikusi liela izaugsme, Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju un JVLMA absolvējuši ap 700 kordiriģentu. Latvijas kora māksla un diriģēšanas skola guvusi plašu starptautisku atzinību koru un diriģentu konkursos un festivālos. Profesionālu mūzikas producentu un aģentūru rīkotajos koncertos visā pasaulē piedalās Latvijas Radio koris, Valsts Akadēmiskais koris Latvija, Rīgas kamerkoris Ave sol, vairāki labākie Latvijas amatierkori. Izcilas profesionālu kordiriģentu paaudzes veidojušas Latvijas Dziesmu svētku tradīcijas pēctecību un attīstību, tāpat arī atpazīstamību pasaulē ar mākslinieciski spilgtām programmām – Teodors Kalniņš, Imants Kokars, Ausma Derkēvica, Edgars Račevskis, Sigvards Kļava, Kaspars Putniņš, Andris Veismanis, Māris Sirmais, Mārtiņš Ozoliņš, Ainārs Rubiķis, Kaspars Ādamsons, Jānis Liepiņš, Jānis Ozols un citi.

Turpinot jau pagājušā gadsimta 70. gados aizsākto Baltijas valstu kordiriģentu konkursu tradīciju un atzīmējot JVLMA Kordiriģēšanas katedras 75 gadu jubileju, Jāzepa Vītola 6. starptautiskais kordiriģentu konkurss ir apliecinājums augstajai Latvijas kora kultūrai un diriģentu sasniegumiem pasaules mērogā. Šis konkurss iezīmēs arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 100. jubileju.

Jāzepa Vītola 6. starptautiskā kordiriģentu konkursa mērķis ir popularizēt latviešu kordziedāšanas kultūru un Dziesmu svētku tradīciju pasaulē, stiprināt Latvijas un Eiropas kordiriģēšanas tradīciju pēctecību un profesijas prestižu. Dziesmu svētku tradīcija izaugusi par nozīmīgāko Latvijas atpazīstamības zīmi mūsdienās. Tas bijis iespējams, nosakot augstus profesionālos kritērijus un mērķtiecīgi tos realizējot kopš Kordiriģēšanas katedras dibināšanas 1944. gadā. Diriģentu profesionalitāte ir pamats Dziesmu svētku tradīcijas – daudzbalsīgas kordziedāšanas a cappella – nodrošināšanai. Profesijas prestižs un attīstība ir panākama tikai ar augstiem profesionāliem kritērijiem mūzikas izglītības procesā. Kordiriģentu un mūzikas pedagogu loma Latvijas kultūrtelpā un kultūrvidē ir nepārvērtējama, tā nodrošina latviešu kultūras un mūzikas starptautisku atpazīstamību.

Jāzepa Vītola 6. starptautiskais kordiriģentu konkurss notiks sadarbībā ar trim profesionālajiem koriem – Valsts Akadēmisko kori Latvija, Latvijas Radio kori, Rīgas kamerkori Ave sol. Konkursa programmā piedalīsies arī JVLMA jauktais koris un simfoniskais orķestris. JVLMA Kordiriģēšanas katedras docētāju starptautiskā darbība un sasniegumi, kā arī iepriekšējo kordiriģentu konkursu organizatoriskā pieredze un laureātu tālākie muzikālie sasniegumi ir garants mākslinieciski augstvērtīgam un Latvijas kultūras kalendārā nozīmīgam notikumam 2019. gadā, kad Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija sagaida simtgadi.

JVLMA Kordiriģēšanas katedras asociētā profesore,

Mg. art. Aira Birziņa