Konkursa vērtēšana un žūrija :: Jazeps Vitols International Choral Conductors Competition ::

Konkursa vērtēšana un žūrija

Konkursa sniegumu vērtē starptautiska žūrija piecu cilvēku sastāvā, kura strādā saskaņā ar konkursa nolikumu.

Konkursa vērtēšana notiek 25 punktu sistēmā. Vērtējums summējas visās konkursa kārtās. Aprēķinot kopējo vērtējumu katrā konkursa kārtā, tiek svītrots viens augstākais un viens zemākais vērtējums, pārējos trīs saskaitot kopā.

I kārtā atsevišķi tiek vērtēta diriģēšana pie klavierēm un darbs ar kori. Uz II kārtu tiek izvirzīti ne vairāk kā astoņi dalībnieki, kas ieguvuši augstāko vērtējumu, I kārtas rezultātus summējot.

II kārtā atsevišķi tiek vērtēts darbs ar kori un koncertizpildījums. Uz III kārtu tiek izvirzīti ne vairāk kā četri dalībnieki, kas ieguvuši augstāko vērtējumu, summējot I un II kārtas rezultātus.

III kārtā atsevišķi tiek vērtēts mēģinājums un koncertizpildījums. Lai noteiktu konkursa uzvarētāju, III kārtas rezultātam tiek pieskaitīti I un II kārtas summētie rezultāti.

Pēc kopējās punktu summas tiek sadalītas godalgotās vietas un prēmijas. Žūrijai ir tiesības nepiešķirt visas prēmijas, kā arī lemt par prēmiju sadalījumu, ja divi pretendenti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu. Žūrijas lēmums nav apstrīdams un pārskatāms.

 

ŽŪRIJA

Aira Birziņa/Latvija

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētā profesore, Rīgas Doma meiteņu kora 
Tiara diriģente, Dziesmu svētku virsdiriģente

 

Kore Hankens (Kåre Hanken) /Norvēģija

 

Stojans Kurets (Stojan Kuret)/Slovēnija - Itālija

Dž. Tartini Triestes Mūzikas konservatorijas profesors, vīru kamerkora Vokalna akademija
Ljubljana un Ļubļanas Universitātes akadēmiskā kora APZ Tone Tomšič mākslinieciskais 
vadītājs un diriģents

 

Mārtiņš Ozoliņš/Latvija

Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents, profesionālā pūtēju orķestra Rīga
mākslinieciskais vadītājs, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents un Orķestra 
diriģēšanas katedras vadītājs, Dziesmu svētku virsdiriģents

 

Māris Sirmais/Latvija

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors un Kordiriģēšanas katedras 
vadītājs, Valsts Akadēmiskā kora Latvija mākslinieciskais vadītājs, Dziesmu svētku 
virsdiriģents

 

Jergs Peters Veigle (Jörg – Peter Weigle)/Vācija

Hansa Eislera Berlīnes Mūzikas augstskolas kora diriģēšanas profesors, Berlīnes Filharmonijas
kora mākslinieciskais vadītājs