Konkursa norise :: Jazeps Vitols International Choral Conductors Competition ::

Konkursa norise

Konkurss notiek trijās kārtās.

I kārtā piedalās priekšatlasē izvirzītie un dalībai konkursā uzaicinātie diriģenti.

Uz II kārtu žūrija izvirza ne vairāk kā astoņus dalībniekus, uz III kārtu – ne vairāk kā četrus dalībniekus.

I kārtā piedalās JVLMA jauktais koris, II kārtā – Latvijas Radio koris un Rīgas kamerkoris Ave Sol, III kārtā – Valsts Akadēmiskais koris Latvija, JVLMA jauktais koris un simfoniskais orķestris.

Konkursa dalībnieku uzstāšanās secība I kārtas diriģēšanai pie klavierēm un skaņdarbi visām konkursa kārtām tiek noteikti, izlozējot pirms katras kārtas.

 

Otrdiena, 22. oktobris, JVLMA

12:00 - 13:00

dalībnieku reģistrācija vestibilā

13:00

konkursa atklāšana, I kārtas uzstāšanās secības un dziesmu izloze    Ērģeļzālē

14:00 – 19:00

vienas stundas mēģinājums ar diviem koncertmeistariem klasēs


Trešdiena, 23. oktobris, JVLMA Ērģeļzāle -
konkursa I kārtas pirmā diena

Diriģēšana ar divu klavieru pavadījumu

9:30 – 11:15

diriģēšana pie klavierēm

11:30 – 13:00

diriģēšana pie klavierēm

13:00 - 14:30

pusdienu pārtraukums

14:30 - 16:00

diriģēšana pie klavierēm

16:15 - 18:00

diriģēšana pie klavierēm


Ceturtdiena, 24. oktobris, JVLMA Ērģeļzāle - konkursa I kārtas otrā diena

Darbs ar JVLMA jaukto kori (20 minūtes katram konkursantam)

9:30 – 10:50

Darbs ar JVLMA jaukto kori

11:00 – 12:20

Darbs ar JVLMA jaukto kori

12:30 - 13:30

Darbs ar JVLMA jaukto kori

13:30 - 15:00

pusdienu pārtraukums

15:00 - 16:20

Darbs ar JVLMA jaukto kori

16:30 - 17:30

Darbs ar JVLMA jaukto kori

17:40 - 18:40

Darbs ar JVLMA jaukto kori

Aptuveni 20:00

I kārtas rezultātu paziņošana un skaņdarbu izloze II kārtai


Piektdiena, 25. oktobris, JVLMA Lielā zāle - konkursa II kārta

Darbs ar Latvijas Radio kori un Rīgas kamerkori Ave sol (20 minūtes ar katru no koriem, koncerts vakarā)

10:00 – 11:20

1. - 4. konkursants (darbs ar Latvijas Radio kori)

11:40 - 13:00

5. - 8. konkursants (darbs ar Latvijas Radio kori)

13:00 - 14:00

pusdienu pārtraukums

14:00 – 15:20

1. - 4. konkursants (darbs ar Rīgas kamerkori Ave sol)

15:40 - 17:00

5. - 8. konkursants (darbs ar Rīgas kamerkori Ave sol)

19:00

II kārtas koncerts ar Latvijas Radio kori un Rīgas kamerkori Ave sol (atvērts klausītājiem)

Aptuveni 22:00

II kārtas rezultātu paziņošana un skaņdarbu izloze III kārtai


Sestdiena, 26. oktobris, LU Lielā aula - konkursa III kārta

Darbas ar Valsts Akadēmiso kori Latvija, JVLMA jaukto kori un JVLMA simfonisko orķestri (50 minūtes katram konkursantam, koncerts vakarā)

10:00 - 10:50

1. konkursants

10:50 - 11:40

2. konkursants

12:10 - 13:00

3. konkursants

13:00 - 13:50

4. konkursants

17:00

Konkursa noslēguma koncerts

Konkursa fināls. Piedalās Valsts Akadēmiskais koris Latvija, JVLMA jauktais koris, JVLMA simfoniskais orķestris, diriģē četri konkursa finālisti

Apbalvošanas ceremonija