Prēmijas un balvas :: Jazeps Vitols International Choral Conductors Competition ::

Prēmijas un balvas uzvarētājiem

Pirmā vieta – prēmija 2500 € un laureāta diploms

Otrā vieta – prēmija 2000 € un laureāta diploms

Trešā vieta – prēmija 1500 € un laureāta diploms

Veicināšanas prēmija 500 €