Pieteikšanās konkursam :: Jazeps Vitols International Choral Conductors Competition ::

Pieteikšanās konkursam

Pieteikums dalībai konkursā jāiesniedz līdz 2019. gada 1. jūnijam (pasta zīmogs).

Visi pieteikuma pielikumi jāiesūta uz sekojošu e-pasta adresi: ccc@jvlma.lv.

Tikai pilnīgi pieteikumi tiks pieņemti. Pieteikumam jāpievieno:

 • aizpildīta pieteikuma anketa;
 • kora koncerta vai mēģinājuma ieraksts (ne mazāk kā 15 min.), kas nav vecāks par 2018. gadu. Ierakstu iespējams nosūtīt:
  • pieteikuma anketā norādot saiti uz Youtube, Vimeo vai citu līdzīgu vietni,
  • elektroniski uz e-pastu ccc@jvlma.lv MP4 vai citā populārā video formātā,
  • nosūtot zibatmiņā vai DVD formātā uz adresi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, K. Barona iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija;
 • Curriculum Vitae (1000–1300 zīmes);
 • kvalitatīva fotogrāfija jpeg formātā ( ~ 0,5 MB);
 • bankas dokumenta kopija, kas apliecina reģistrācijas maksas EUR 30.00 samaksu;
 • pases vai ID kartes kopija.

   Izvērtējot pieteikumus, notiek konkursa dalībnieku priekšatlase. Organizatoriem ir tiesībasnoteikt konkursantu skaitu. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasītpapildu informāciju par konkursa dalībnieku. Konkursantu saraksts tiks publicēts konkursamājas lapā www.vitolakonkurss.lv, un uzaicinātie dalībnieki tiks elektroniski informēti līdz 2019. gada 1. jūlijam.

   Konkursa dalībniekam reģistrācijas laikā būs jāuzrāda pase vai identifikācijas karte, kas apliecina dzimšanas datus.

   Visiem dalībniekiem jāierodas organizatoru norādītajā vietā un laikā. Neierašanās vai kavēšanas gadījumā pretendents tiks izslēgts no dalības konkursā.

   Visas konkursa norises ir atvērtas publikai.

   Konkursa organizētājiem ir tiesības publiskot pieteikumā un tā pielikumos norādīto informāciju (izņemot pases datus) par konkursa dalībniekiem un fotogrāfijas, kā arī publiskot konkursa rezultātus.